CHÀO MỪNG BẠN ĐẾN VỚI CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ TRƯỜNG TIỂU HỌC LÊ NGỌC HÂN

HIỆU TRƯỞNG

TRẦN THỊ MINH HIÊN
TRẦN THỊ MINH HIÊN

Ngày sinh: 4/12/1972

Dân tộc: Kinh

Quê quán: Ninh Hiệp Gia Lâm Hà Nội

Trình độ :ĐHSP

Điện thoại riêng: 0968987871

Email liên lạc: minhhienthnh@gmail.com

PHÓ HIỆU TRƯỞNG

LÊ THỊ KIM HẰNG
LÊ THỊ KIM HẰNG

Ngày sinh: 29/11/1971

Dân tộc: Kinh

Quê quán: Dương Hà - Gia Lâm - Hà Nội

Trình độ :ĐHSP

Điện thoại riêng: 0986821805

Email liên lạc: kimhang71@gmail.com

TRƯỜNG TIỂU HỌC LÊ NGỌC HÂN

Địa chỉ: Ninh Hiệp, Gia Lâm, Hà Nội