CHÀO MỪNG BẠN ĐẾN VỚI CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ TRƯỜNG TIỂU HỌC LÊ NGỌC HÂN

Có 17 văn bản được tìm thấy


STTTiêu đềSố văn bảnLoại tài liệuPhòng banNgày đăng
1 Quyết định thành lập hội đồng lựa chọn SGK lớp 4

(Tải File đính kèm)

42/QĐ-THLNHVăn bản nhà trường 24-03-2023
2 Kế hoạch tổ chức, nghiên cứu, đề xuất lựa chọn SGK lớp 4 năm học 2023 - 2024

(Tải File đính kèm)

38/KH-THLNHVăn bản nhà trường 24-03-2023
3 Quyết định thành lập hội đồng đánh giá xếp loại VSCĐ học kì 1 năm học 2022 - 2023

(Tải File đính kèm)

35/QĐ-THLNHVăn bản nhà trường 30-12-2022
4 Quyết định thành lập hội đồng coi và chấm kiểm tra định kì cuối học kì 1 năm học 2022 - 2023

(Tải File đính kèm)

34/QĐ-THLNHVăn bản nhà trường 30-12-2022
5 Báo cáo tổng kết năm học 2021 - 2022

(Tải File đính kèm)

42/BC-THLNHVăn bản nhà trường 27-05-2022
6 Thông báo về việc tổ chức dạy học 2 buổi/ngày 19/TB-THLNHVăn bản nhà trường 12-04-2022
7 Kế hoạch công tác tháng 11 năm 2021

(Tải File đính kèm)

20/KH-THLNHVăn bản nhà trường 05-11-2021
8 Sơ kết công tác tháng 10 năm 2021

(Tải File đính kèm)

10/BC-THLNHVăn bản nhà trường 05-11-2021
9 QĐ v/v kiện toàn Ban công nghệ thông tin trường tiểu học Lê Ngọc Hân

(Tải File đính kèm)

08A/QĐ-THLNHVăn bản nhà trường 01-09-2021
10 Quyết định kiện toàn ban chỉ đạo quản lý và điều hành Mô hình trường học điện tử trường tiểu học Lê Ngọc Hân

(Tải File đính kèm)

69A/QĐ-THLNHVăn bản nhà trường 01-08-2021
11 Quyết định thành lập ban chỉ đạo điều hành mô hình trường học điện tử năm học 2020 - 2021

(Tải File đính kèm)

06/QĐ-THLNHVăn bản nhà trường 10-09-2020
12 Kế hoạch 06 vận hành khai thác mô hình trường học điện tử

(Tải File đính kèm)

06/KH-THLNHVăn bản nhà trường 10-09-2020
13 Hướng dẫn vận hành khai thác mô hình trường học điện tử

(Tải File đính kèm thứ 1), (Tải File đính kèm thứ 2)

172/HD-GD&ĐTVăn bản cấp trên 31-10-2019
14 Quyết định thành lập tổ công tác tiếp nhận thiết bị trường học điện tử

(Tải File đính kèm)

04/QĐ-THLNHVăn bản nhà trường 10-09-2019
15 Kế hoạch tập huấn vận hành mô hình trường học điện tử năm học 2019 - 2020

(Tải File đính kèm)

02A/KH-THLNHVăn bản nhà trường 10-09-2019
12

TRƯỜNG TIỂU HỌC LÊ NGỌC HÂN

Địa chỉ: Ninh Hiệp, Gia Lâm, Hà Nội